Agera rätt i allvarliga situationer med en första hjälpen kurs

Det finns många situationer som kan uppstå, som kan vara direkt livshotande för den drabbade personen. Det kan handla om ett hjärtstopp, en bilolycka, stroke, epilepsi eller något annat. För att lära dig hur du ska agera i en sådan situation kan du gå en första hjälpen kurs för att bättra på en rad olika kunskaper som kan vara helt avgörande för den drabbade personens liv.

Vad är en första hjälpen kurs?

En första hjälpen kurs är precis vad det låter som att vara – en kurs där deltagarna får lära sig mer om första hjälpen. Det är en kurs med brett innehåll där man får lära sig alltifrån hur det är och vad man kan göra om man är först på plats, till exempel vid en bilolycka. Man får lära sig hjärt,- och lungräddning och hur man applicerar förbandsutrustning.

Momenten är många och här följer ytterligare några exempel på innehåll från en första hjälpen kurs:

  • Om symptom och omhändertagande vid akuta sjukdomar, så som stroke och diabetes
  • Hur man kontrollerar medvetande och andning på en person
  • Hur en hjärtstartare används
  • Hur man hanterar luftvägsstopp

Kort och gott kan man alltså säga att den som deltar i en första hjälpen kurs får grundläggande kunskaper för att kunna hjälpa till vid olika typer av allvarliga situationer – alltifrån vid olyckor till akuta sjukdomstillstånd.

Första hjälpen kurs för vem?

Alla kan ha nytta av att gå en första hjälpen kurs. En olycka händer ofta när man minst anar det och det kan finnas värdefull tid i väntan på ambulans och professionell sjukvård. Att till exempel påbörja hjärt,- och lungräddning i väntan på ambulans kan vara helt avgörande för om den som drabbats kommer att överleva eller inte.

En del utbildare riktar sig främst till företag och större grupper och det finns bara bra anledningar att låta anställda genomföra en sådan. Kunskaperna man får är otroligt viktiga och kan komma till användning vid akuta situationer på arbetsplatsen. Att dom anställda sedan kan ha användning av sina kunskaper inom första hjälpen i sina privatliv är bara ett stort plus.

Om du som arbetsgivare bestämt att det är dags för dina anställda att lära sig mer om första hjälpen och undrar vad det kostar, så brukar man hos flera av utbildarna behöva be om en offert. Det brukar dock gå att göra direkt på nätet!