Hur länge bör man ge HLR?

Många personer som går en HLR-utbildning i Stockholm känner sig osäkra på hur länge man bör utföra denna metod. En ny studie visar att försök att återuppliva en nödställd person som pågår längre kan öka hjärnfunktionen hos överlevare. Ju tidigare du börjar ge HLR efter att en persons hjärta har stannat, desto bättre. Det är vi alla överens om. Japanska forskare har dock publicerat en forskningsrapport i vilken de menar att man kan hjälpa offer att överleva med god hjärnfunktion genom att utföra hjärt-lungräddning under en halvtimme – till och med under så mycket som 38 minuter.

Hur kom de då fram till denna slutsats? Forskarna analyserade data på mer än 280 000 personer som hade drabbat av hjärtstopp utanför ett sjukhus. När patienternas hjärtan hade stannat, hade åtminstone en annan person befunnit sig i närheten. Därefter begränsade de urvalet till de personer vars hjärtan börjat slå av sig själv efter återupplivningsförsök. Läkare kallar detta att den spontanta cirkulationen har återfåtts. Denna grupp bestod av nästan 32 000 personer.

Man bör utföra HLR i en halvtimme eller mer

När forskarna sedan undersökte dessa patienter 30 dagar efter deras hjärtstopp, fann de att mer än 27 procent hade en god hjärnfunktion. De som hade detta hade återfått pulsen inom i genomsnitt 13 minuter från det tillfälle då hjärtat slutat slå. De som inte hade lika god hjärnfunktion efter att ha överlevt ett hjärtstopp hade återfått sin puls efter i genomsnitt 22 minuter från dess att återupplivningsförsök hade inletts. Vissa personer hade till och med överlevt med en god hjärnfunktion efter så mycket som 38 minuter av återupplivningsförsök.

Efter att ha justerat denna data för andra faktorer som kan påverka utfallet, fann forskarna att möjligheterna att överleva ett hjärtstopp som inträffar utanför sjukhusmiljö, utan att drabbas av allvarlig hjärnskada, sjönk med 5 procent för varje minut som passerade innan den spontana cirkulationen återställdes. Baserat på förhållandet mellan positiva utfall för hjärnfunktionen och den tid som gått mellan kollaps till att den spontanta cirkulationen återfåtts, beräknade de japanska forskarna att hjärt-lungräddning bör pågå under åtminstone 38 minuter. Detta kan alltså ses som något av en riktlinje, även om du under din HLR-utbildning i Stockholm förmodligen kommer få lära dig att möjligheterna till överlevnad efter 10 minuter från en kollaps är låga.