Olika sätt att få läkarintyg i Stockholm

En sjukdom kan komma snabbt och oväntat. För kortare sjukdomsperioder, upp till sju dagar, behövs inget läkarintyg. Är du sjuk under ännu längre tid kommer du behöva ett läkarintyg för att ge både din arbetsgivare och tids nog till Försäkringskassan. De första 14 dagarna får du sjuklön från din arbetsgivare, därefter kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Notera att en arbetsgivare kan kräva att du lämnar ett läkarintyg från och med den första sjukdagen, något som oftast sker när de misstänker att du egentligen inte är sjuk. Tänk på att ingen läkare får ge ett retroaktivt läkarintyg, de kan trots allt endast intyga om att du är sjuk där och då. För att få ett läkarintyg i Stockholm kan du vända dig till en läkare, antingen via en privat klinik eller genom folkhälsovården. Även tandläkare kan ge läkarintyg om det är ett problem som berör din munhälsa.

Läkarintyg via webben

Idag går det även att få tag på ett läkarintyg genom att kommunicera med läkare på nätet. Via ett videosamtal kan läkaren göra en enklare bedömning av personens besvär, samt hur den eventuella sjukdomen påverkar patientens arbetsförmåga. Dock kan de inte utföra fysiska undersökningar på ett bra sätt, om detta behövs kommer du att behöva besöka en läkare.

Kollektivavtal

Ibland kan kollektivavtalet bestämma att arbetstagarna måste besöka en specifik läkare för att kunna få ut ett läkarintyg. Normalt kan en arbetsgivare inte kräva att du lämnar ett sjukintyg från och med den första dagen, dock finns det undantag där en arbetsgivare kan kräva detta, under förutsättningen att det finns ”särskilda skäl”. Det kan dock hända att en arbetstagare är så sjuk att de inte kan ta sig till en läkare för att få sjukintyg. Vid sådana situationer kan en arbetsgivare ändå tvingas betala sjuklön.

Samtal med försäkringskassan om läkarintyg i Stockholm

Otroligt många människor sjukskriver sig varje år i Sverige, något som gör att Försäkringskassan tvingas vara stränga med ansökningar. Många anser att det är orättvist. När du får ett läkarintyg får du räkna med att Försäkringskassan kommer att kontakta dig vid olika tillfällen för att höra hur du mår, vad din plan är och när du tror att du kan börja arbeta igen.