Så ofta bör du testa hörseln för säkerhets skull

Exakt hur ofta och när du bör testa hörseln beror såklart på flera faktorer. Misstänker du att du har nedsatt hörsel? Eller har det kanske till och med fastställts att så är fallet? I sådana fall är det förstås en bra sak att göra detta. Men det finns även andra faktorer att väga in i detta beslut.

Faktorer som indikerar att det kan vara dags för ett hörselprov

Två av de faktorer som är viktigare än andra är din ålder och ditt yrke. Något förenklat kan man säga att du bör låta testa din hörsel regelbundet om något av följande stämmer in på dig:

  • Det är bekräftat att du har nedsatt hörsel
    Då bör du regelbundet låta undersöka din hörapparat eller andra hjälpmedel som hjälper dig att höra bättre. Detta kan med fördel göras en gång om året. Dessutom bör du även kontrollera huruvida din hörsel har förändrats till det sämre.
  • Du är över 60 år
    Om du är äldre än 60 år är det generellt sett bra att testa hörseln. Detta gäller framför allt om du själv eller nära och kära är oroliga för att din hörsel har försämrats.
  • Du arbetar inom ett yrke där höga ljud eller buller förekommer
    Några exempel på branscher med sådana yrken är: restaurangbranschen, byggbranschen och det militära. Om du inte är över 60 år och inte har ett sådant yrke kan du troligtvis avvakta med hörselprovet. Detta förutsatt att du inte är orolig för din hörsel.

Hur ofta bör jag testa hörseln för att vara på den säkra sidan?

Det kan vara värt att testa hörseln ungefär en gång om året. Exakt hur frekvent du bör göra detta beror dock på flera olika faktorer. Ovan har vi specificerat de viktigaste faktorerna som påverkar den rekommenderade frekvensen för hörselprov. Om du inte har en bekräftat nedsatt hörsel, är under 60 år och inte arbetar inom ett yrke med höga ljud eller buller förekommer kan du dock avvakta.

Men om du känner dig orolig för din hörsel eller har en anhörig som kommunicerar oro är saken en annan. Då kan det vara värt att genomgå ett hörselprov!